SPIRE SIGN IN Register
 • Giải Pháp Nghiên Cứu

  Bắt nguồn từ các thị trường mới nổi trên toàn cầu, Spire đồng hành cùng khách hàng vượt qua những giới hạn truyền thống, những giải pháp nghiên cứu “thiếu sáng tạo”.

  Tìm Hiểu Thêm.
 • Kinh nghiệm nghiên cứu

  Spire cung cấp dịch vụ tư vấn dựa trên nghiên cứu thị trường cho đa dạng các lĩnh vực. Chúng tôi phục vụ khách hàng là những công ty thuộc nhóm Fotune 1000, các Chính phủ, các Doanh nghiệp hàng đầu và các tổ chức khác.

  Tìm Hiểu Thêm.
 • Các ấn phẩm

  Những dự án nghiên cứu của Spire đã được các tổ chức Chính phủ cũng như các hiệp hội các nước sử dụng trong các ấn phẩm của họ

  Tìm Hiểu Thêm.
 • SpireIntroductions
 • SpirE-JournalHighlights
 • SpireMedia & Events
  • (English) Emerging trends, product categories and problems for the Silver industry in Southeast Asia
   Nursing Homes and Healthcare are Southeast Asia’s top two Silver industry categories.view
  • (English) Renewable Energy- Vietnam’s up-and-coming energy source
   USD 148 billion is required in Vietnam’s energy sector by 2030 to meet growing demandview
  • Spire diễn thuyết về xây dựng chiến lược ICT tại hội thảo về Sự chuyển biến của thị trường ICT tại Yogyakarta
   Big Data and IoT will drive revenue growth.view
BTBTBTBTBTBT