Thành công của chúng tôi

Spire Research and Consulting đã thực hiện hơn 1000 dự án trên 100 quốc gia Châu Á Thái Bình Dương cũng như các khu vực thị trường mới nổi như Nga, Trung Đông và Châu Mỹ Latin. Các dự án đó trải rộng trên 12 lĩnh vực cũng như một loạt các dự án từ nghiên cứu tăng trưởng thị trường và thâm nhập thị trường đến nghiên cứu người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh, kênh và giá cả. Hầu hết các khách hàng đã đồng hành Spire trong nhiều dự án – và tiếp tục dùy trì hợp tác với chúng tôi, các dự án từ các khách hàng thân thiết chiếm hơn 80% doanh thu. Chúng tôi tự hào được hỗ trợ khách hàng trong một loạt các sáng kiến hữu hiệu cho ​​tăng cho trưởng và thâm nhập thị trường – thành công của khách hàng chính là đích đến trong mọi hoạt động của chúng tôi.